Programos struktūra

Turime C++ programavimo kalbos aplinkoje Code::Blocks programą.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout << “Aš mokysiuos programavimo”<< endl;
return 0;
}

Kam reikalinga kiekviena eilutė:

  • #include – parengiamosios doroklės įterpimas. Kompiliuojant programą, parengiamoji doroklė atlieka jai skirtus nurodymus;
  • <iostream> – įvesties ir išvesties  srautų valdymo algoritmų iš bibliotekos pavadinimas;
  • using namespace std – leidimas paprasčiau kreiptis į std vardų sritį;
  • int main() – programos antraštė;
  • { } – tarp šių skliaustų pateikiami programos veiksmai. Tie patys skliaustai bus naudojami ir sudėtiniam sakiniui užrašyti;
  • cout – išvesties srauto pavadinimas. Tai priemonė, leidžianti ekrane parodyti tekstą ar skaičiavimų rezultatus;
  • << – duomenų srauto nukreipimo operatorius (duomenys nukreipiami į ekraną);
  •  “Aš mokysiuos programavimo” – tekstas, kuris bus išvestas į ekraną;
  • endl – simbolis, reiškiantis eilutės pabaigą. Jis perkelia ekrane žymeklį į naujos eilutės pradžią;
  • return 0 – komanda, operacinei sistemai perduodanti nulinę reikšmę, reiškiančią, kad programos veiksmai įvykdyti sėkmingai.

 Parašius programą reikia ją kompiliuoti (kompiliavimas – aukšto lygio programavimo kalba parašytos programos vertimas į kompiuterinę kalbą arba jai artimą, įtraukiant į programą jos veikimui reikalingus pagalbinius komponentus) spustelėjus mygtuką Build, Jei programoje bus klaidų, apie jas bus pranešta. Galima programą tiesiog vykdyti, paspaudus mygtuką Run.

Papildoma informacija: Programos struktūra ir pirmoji programa