Pristatymų kūrimas su PREZI

PREZI konspektai

Parengti pristatymą pasirinkta tema:

  • pristatyme turi būti ne mažiau 10 TOPIC’ų;
  • turi būti įterptas bent 3 TOPIC’ai su 3-5 SUBTOPIC’aisi;
  • visos skaidrės turi turėti pavadinimus;
  • ne mažiau 10 skaidrių su tekstu (turi būti „neperkrautos“ tekstu);
  • pristatyme turi būti ne mažiau 10 nuotraukų, 3–5 vaizdo įrašų;
  • skaidrės „pagyvinamos“ įvairiomis figūromis, paveikslėliais (shapes);
  • skaidrėse objektams pritaikyta animacija (ne mažiau 10).

Pristatymą parengti iki … ir atsiųsti pristatymo nuorodą el. dienyne.

Sėkmės!