Kvalifikacijos tobulinimas

2020 metai

 • 2019 m. gruodžio 9–2020 m. vasario 7 d. dalyvavau 40 val.  mokymuose pagal neformaliojo švietimo programą pedagogams „Skaitmeninės mokymosi aplinkos taikymo praktika“. /Pažymėjimo registracijos Nr.V24-1231-2272/

2019 metai

 • 2019 m. gruodžio 9 d. dalyvavau 6 val.  trukmės kvalifikacijos tobulinimo seminare „Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti? Vidinės dalykinės komunikacijos modeliai ir būdai švietimo organizacijoje“. /Pažymėjimas Nr.32147/
 • 2019 m. balandžio 15–29 d. dalyvavau 42 val. nuotolinio mokymosi kursuose „Švietimo institucijos svetainė multisaitinėje WordPress aplinkoje“. /Pažymėjimas Nr. TI-2019-0300/
 • 2019 m. sausio 30–kovo 29 d. dalyvavau 40 val. mokymuose „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“. /Pažymėjimas Nr. V24-1231-1305/

 

2018 metai

 • 2018 m. gruodžio 13 d. dalyvavau 6 val. seminare „Profesinis santykis su mokiniu“. /Pažymėjimas Nr. 30832/
 • 2018 m. kovo 29 d. dalyvavau 8 val. turizmo renginių vadovų mokymas saugos ir sveikatos klausimais mokymuose. /Pažymėjimas Nr. 18/209/
 • 2018 m. kovo 20–28 d. dalyvavau 60 val. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“. /Pažymėjimas Nr. 1714/

 

2017 metai

 • 2017 m. spalio 25 d. dalyvavau 6 val. seminare „Garso ekologija“. /Pažymėjimas Nr. 28986/
 • 2017 m. birželio  20 d. dalyvavau 6 val. seminare „Mobiliųjų aplikacijų kūrimo pagrindai“. /Pažymėjimas Nr. 2275/
 • 2017 m. birželio  8 d. dalyvavau 6 val. seminare „Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas“. /Pažymėjimas Nr. 28791/
 • 2016 m. lapkričio 22 d. – 2017 m. vasario 8 d. nuotoliniu būdu dalyvavau 48 val. masiniuose atviruose internetiniuose mokymuose „Informacinės technologijos“. /Pažymėjimo Reg. Nr. T480044043019/

2016 metai

 • 2016 m. spalio 3 d. nuotoliniu būdu dalyvavau 3 val. virtualioje paskaitoje „Diferencijavimo ir individualizavimo galimybės ugdymo procese“. /Pažymos Reg. Nr. E-167-e99ff420-9239-11e6-9a51-4b1fa992c6ed/
 • 2016 m. balandžio 28 d. dalyvavau 6 val. gerosios patirties seminare „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos formos ir bendradarbiavimą skatinantys būdai“. /Pažymėjimas Nr. 27341/
 • 2016 m. balandžio 25–gegužės 6 d. dalyvavau 20 val. nuotoliniame kurse „Blender – 3D grafikos ir kompiuterinės animacijos kūrimo programa (pradžiamokslis)“. /Pažymėjimas Nr. 7019/
 • 2016 m. kovo 24 d. dalyvavau 6 akad. val. seminare „C++ programavimas IVg klasėje ir pasiruošimas IT egzaminui“. /Pažymėjimas Nr. 27215/

 

2015 metai

 • 2015 m. kovo 18 d. Elvyravos pagrindinėje mokykloje stebėjau Irinos Kasparienės 10 klasėje vedamą informacinių technologijų pamoką „C++. Ciklas FOR“. /Pažyma/
 • 2015 m. vasario 18 d. dalyvavau 6 akad. val. seminare „Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas“. /Pažymėjimas Nr. 15-680/