Vienmatis masyvas (funkcijos)

Vienmačio masyvo duomenų nuskaitymui iš failo ir duomenų surašymui į failą naudojamos funkcijos (vienas iš variantų, funkcijos aprašomos viršuje, nors viršuje aišku galime rašyti tik prototipus, o funkcijas pačias po pagrindinės funkcijos pabaiga).

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int A[30]; // vienmatis sveikųjų skaičių masyvas

void ivedimas (int& n, int[])
{
cout << “Kiek masyve elementų?” << endl;
cin >> n; // masyvo elementų kiekis
ifstream F(“masduom.txt”);
cout << “Masyvo elementai skaitomi iš failo ‘masduom.txt’ ” << endl;
int i; // ciklo kintamasis
for (i=0; i<n; i++)
F >> A[i]; // nuskaitomi masyvo elementai
F.close ();
}

void isvedimas (int n, int[])
{
cout << “Masyvo elementai surasomi i faila ‘masrez.txt’ ” << endl;
ofstream R(“masrez.txt”);
int i; // ciklo kintamasis
for (i=0; i<n; i++)
R << A[i] << ” “; // surašomi masyvo elementai į failą
R.close ();
}

main ()
{
int n;
ivedimas(n, A);
isvedimas(n, A);

return 0;
}