Ciklas FOR

Užduotys:

  1. Keturženklis skaičius 3025 turi įdomią savybę, būtent (30+25)2=3025. Parašykite programą, kuri patikrintų visus keturženklius skaičius ir atspausdintų šia savybe pasižyminčius skaičius.
  2. Skaičius, sudarytas iš n (n>1) skaitmenų, vadinamas Amstrongo skaičiumi, jei jo skaitmenų, pakeltų n-tuoju laipsniu, suma lygi pačiam skaičiui. Pavyzdžiui, 153 yra Amstrongo skaičius, nes 153=13+53+33.
    Parašykite programą, kuri atspausdintų visus natūraliuosius triženklius Amstrongo skaičius.
  3. Draugiškaisiais skaičiais vadinami du natūralieji skaičiai, kurių kiekvienas lygus antrojo skaičiaus visų natūraliųjų daliklių, išskyrus patį skaičių, sumai. Pavyzdžiui, 220 ir 284 yra draugiškieji, nes skaičiaus 220 daliklių suma yra 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284, o skaičiaus 284 daliklių suma yra 1+2+4+71+142=220. Parašykite programą, kuri patikrintų, ar du duotieji skaičiai yra draugiškieji.
  4. Parašykite programą, kuri rastų dviejų natūralių skaičių didžiausią bendrą daliklį.
  5. Parašykite programą, kuri rastų (atspausdintų) visus jų bendrus kartotinius, neviršijančius tų skaičių sandaugos.
  6. Parašykite programą, kuri duotą skaičių x pakeltų n-tuoju laipsniu (n – sveikasis skaičius).