Sekos

Sekoms, kurios turi nežinomą skaičių įvairių skaičių bei kažkokį pabaigos požymį, analizuoti taip pat puikiai tinka ciklas WHILE. Algoritmai tokioms užduotims atlikti labai paprasti: nuskaitomas pirmasis sekos narys ir organizuojamas ciklas, kol sekos narys nelygus sekos pabaigą žyminčiam skaičiui (pvz., 0). Tada ciklo viduje (sudėtinis sakinys) atliekami veiksmai su sekos nariu. Galiausiai, prieš uždarant sudėtinį ciklo WHILE sakinį, būtinai reikia nepamiršti perskaityti kitą sekos narį.

Pvz. Parašykite programą, apskaičiuojančią sekos, kurios pabaigoje 0, narių (realieji skaičiai) aritmetinį vidurkį.

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
double n, sum, kiek, vid;
cout << “Įveskite seką, kurios pabaigoje 0″ << endl;
cin >> n; // nuskaitomas pirmasis sekos narys
sum = 0;
kiek = 0;
while (n !=0) // kol sekos narys ne sekos pabaigą žymintis skaičius
{
sum += n; // vykdomi veiksmai su sekos nariu (sumavimas)
kiek++; // vykdomi veiksmai su sekos nariu (kiekio skaičiavimas)
cin >> n; // skaitomas kitas sekos narys
}
vid = sum / kiek; // apskaičiuojamas vidurkis
cout << fixed << setprecision(2) << “sekos narių vidurkis lygus ” << vid << endl;
return 0;
}

Užduotys

  1. Parašykite programą klaviatūra renkamos skaičių sekos aritmetiniam vidurkiui rasti. Sekos pabaigos požymis – nulis. Pasitikrinkite. Jei seka yra 2, -6, 5, 9, -1, tai jos aritmetinis vidurkis yra 1.8.
  2. Parašykite programą klaviatūra renkamos skaičių sekai analizuoti: raskite skaičių, didesnių už 5, sandaugą. Sekos pabaigos požymis – nulis. Pasitikrinkite. Jei seka yra 2, -6, 5, 9, -1, 7, tai jos skaičių, didesnių nei 5, sandauga yra 63.
  3. Parašykite programą klaviatūra renkamai teigiamų skaičių sekai analizuoti: suskaičiuokite, kiek yra šioje sekoje lyginių ir nelyginių skaičių. Sekos pabaigos požymis – nulis. Pasitikrinkite. Jei seka yra 2, 6, 5, 9, 1, 7, tai sekoje yra 2 lyginiai skaičiai ir 4 nelyginiai skaičiai.
  4. Parašykite programą klaviatūra renkamai skaičių sekai analizuoti: raskite didžiausią ir mažiausią sekos skaičių. Sekos pabaigos požymis – nulis. Pasitikrinkite. Jei seka yra 2, -6, 5, 9, 1, 7, tai mažiausias sekos skaičius yra -6, o didžiausias yra 9.
  5. Parašykite programą klaviatūra renkamai skaičių sekai analizuoti: nustatykite, kuris (didžiausias ir mažiausias) sekos skaičius yra paskesnis. Sekos pabaigos požymis – nulis. Pasitikrinkite. Jei seka yra 2, -6, 5, 9, 1, 7, tai didžiausias skaičius 9 yra paskesnis.