Tiesiniai algoritmai

Užduotys

Programų sąlygos

Parašykite programą, kuri…

a) rastų trijų skaičių kvadratų sumos vidurkį;

b) apskaičiuotų trikampio plotą, kai žinomos jo kraštinės (pagal Herono formulę);

c) rastų garlaivio prieš srovę ir pasroviui nuplauktą atstumą per  t valandų, jei garlaivio greitis stovinčiame vandenyje yra v km/h, o upės tėkmės greitis – vu km/h;

d) parašytų triženklį skaičių atbulai;

e) keturženklio skaičiaus vidurinius skaitmenis sukeistų vietomis.

Dar užduočių…

Nupirkta 11 m audinio po 17,3 Lt ir 18 m audinio po 33,1 Lt. Parašykite programą pirkinio kainai apskaičiuoti.

Iš tos pačios vietos priešingomis kryptimis išvyko du automobiliai. Pirmojo automobilio vidutinis greitis 65 km/h, antrojo – 61 km/h. Abu važiavo 3,4 h. Apskaičiuokite, kokiu atstumu automobiliai nutolo vienas nuo kito.

Stačiojo trikampio įžambinės ilgis c cm, o statinio ilgis – b cm. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų kito statinio ilgį. Rezultatą pateikite su dviem skaitmenimis po kablelio.