Dokumento parengimas

Rengdami dokumentą, laikykitės šių taisyklių:

 • Rinkdami tekstą, tarp žodžių palikite tik vieną tarpą.
 • Po žodžio esantį skyrybos ženklą – tašką, kablelį, kabliataškį, šauktuką, klaustuką ir pan. – rašykite iškart po žodžio, nepalikdami jokio tarpo. Po skyrybos ženklo palikite tik vieną tarpą.
 • Rašydami skliaustus ar kabutes, apgaubkite jais rašomą tekstą ir nepalikite tarpų. Pavyzdžiui, „Vakarė“, (Vakarė).
 • Rinkdami tekstą nespauskite kiekvienos eilutės pabaigoje klavišo [Enter]. Į kitą eilutę tekstas perkeliamas automatiškai, kai simboliai nebetelpa eilutėje. Klavišą [Enter] spauskite tik pastraipos pabaigoje.
 • Teksto formavimo priemones naudokite tik surinkę visą tekstą. Rašydami pastraipą, kurią norite atitraukti nuo krašto, nenaudokite klavišo [Tab]. Norėdami parašyti teksto antraštę lapo viduryje, pavyzdžiui, skyriaus pavadinimą, nespaudinėkite kelis kartus tarpo klavišo ar klavišo [Tab].
 • Jei norite pradėti naują puslapį, nespaudinėkite klavišo [Enter]. Puslapio priverstinės pabaigos ženklas įterpiamas komanda Įterpimas » Puslapio lūžis aba klavišų deriniu [Ctrl] ir [Enter]. Be to, spausdindami tekstą kitu spausdintuvu, būsite tikri, kad naujas puslapis prasidės pageidaujamoje vietoje.

Taškas rašomas:

 • tiesioginio sakinio gale, išnašos gale, po numeruojamų punktų (pvz., 1.2.),
 • tarp kelių antraštės dalių (net jei kitų kalbų čia rašomas brūkšnelis ar brūkšnys): L serija. Teisės aktai
 • po kai kurių (lietuviškų) santrumpų: pavyzdžiui – pvz., mėnuo – mėn., diena – d., kita – kt.
 • tarp sutrumpinimų: asmens kodas – a. k. (ne a/k), atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s) ir pan

Taškas nerašomas:

 • po antraštinių sakinių,
 • po ilgio, ploto, tūrio, saiko ir kitų matų tarptautinių santrumpų (m, s, kg).

Kaip skyrybos ženklas brūkšnys (nuo teksto atskiriamas tarpeliais) rašomas:

 • vietoj praleistos tarinio jungties arba savarankiškos sakinio dalies (jei norima paryškinti praleidimą):

Kitas mūsų žingsnis (–) sumažinti valdymo išlaidas.

Kaina (–) 2 EUR, PVM (–) 0,31 EUR (įskaičiuota).

 • bejungtukiuose sakiniuose reiškiant apibendrinimą, sąlygą, laiką, nuolaidą, neatitiktį ir pan.:

Padidins vyriausybė pelno mokestį – gamintojai ims slėpti pelną.

 • po vienarūšių sakinio dalių prieš apibendrinamąjį žodį (visi, viskas, visa (tai), visur, visada ir pan.):

Gamtos išteklių išeikvojimas, vandens šaltinių išdžiūvimas ir ganyklų suniokojimas – visa tai kelia etninę įtampą ir konfliktus Afrikos Kyšulyje.

Mums pasisekė – viskas liko paslaptyje!

 • skiriant tiesioginę kalbą:

– Netoleruosime jokios diskriminacijos, – pasakė Komisijos narys V. Špidla.

„Netoleruosime jokios diskriminacijos“, – pasakė Komisijos narys V. Špidla.

Tarpeliais nuo teksto neatskiriamas brūkšnys rašomas tarp dviejų ar daugiau savarankiškų žodžių ar skaitmenų, žyminčių:

 • daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ir pan. ribas:

Greitasis traukinys Liuksemburgas–Paryžius

21–23 p., 150–204 straipsniai

Anglų–lietuvių kalbų žodynas

2006–2009 m., gegužės 15–22 d.

2003 m. sausio 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

2003 01 01–2006 12 31

 • tarp skaitmenų, nusakančių apytikslį kiekį, dydį:

Mašina važiavo 60–70 km per valandą greičiu.

2–3 mililitrai

Pastaba.
Tarp žodžių tokiu atveju joks ženklas nededamas: įberti du tris šaukštelius cukraus.

 • gali būti rašomas tarp savarankiškų žodžių, reiškiančių dvišalius santykius:

Lietuvos–Lenkijos santykiai (geriau Lietuvos ir Lenkijos santykiai)

Lietuvos–Latvijos derybos (geriau Lietuvos ir Latvijos derybos)

ES–JAV bendradarbiavimas (geriau ES ir JAV bendradarbiavimas)

Lietuvos–Baltarusijos siena (geriau Lietuvos ir Baltarusijos siena)

Sudarė pirkimo–pardavimo (geriau prekybos) sutartį

 • Brūkšnio nerašome tarp nuosavybės santykiais susijusių žodžių (rašomas jungtukas ir):

bendra Lietuvos ir Švedijos įmonė

Brūkšnelis rašomas:

 • tarp trumpinamo žodžio pirmosios raidės ir paskutinio skiemens:

b-ka (biblioteka), m-kla (mokykla), g-vė (gatvė)

vietoj praleistos žodžio dalies:

gerbiamieji (-osios)

Pastaba.
Kad brūkšnelis neatsiskirtų nuo galūnės arba kad nepersiskirtų su brūkšneliu rašomas žodis, reikėtų rašyti jungiamąjį brūkšnelį, renkamą klavišais Crtl + Shift + -.

 • prie arabiškų skaitmenų jungiant antrąjį sudurtinio žodžio dėmenį:

30-metis, 100-tūkstantasis

 • prie arabiško skaitmens pridedant kelintinio skaitvardžio galūnę:

9-asis čempionatas, 2005-ieji, 12-asis numeris

 • tarp numerius žyminčių skaitmenų ar raidžių grupių:

Vilties g. 10-305, raštas Nr. 1D-743-(15), LST EN ISO 4618-3, III-254 straipsnis

 • įvairiose formulėse:

Etaloninė cheminė medžiaga: garantuoto grynumo diklazurilas II-24:
(+)-4-chlorfenil[2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitrilas.

Tam tikrais atvejais brūkšnelis rašomas tarp tikrinių daiktavardžių (ppr. lietuviškame vertime rašoma kaip originale):

 • dvigubame geografinio objekto pavadinime:

Moravija-Silezija, Šiaurės Reinas-Vestfalija, Kastilija-La Manča, Friulis-Venecija Džulija

 • tarp dviejų savarankiškų to paties asmens pavardžių bei tarp pavardės ir slapyvardžio:

Benita Ferrero-Waldner, Leda Bristot-Moschettini, Dalia Kriščiūnaitė-Montvydienė; Vincas Mykolaitis-Putinas

Pastaba.
Tarp dviejų (ar daugiau) to paties asmens vardų brūkšnelis nerašomas:
Christianas Liudvikas Rozetis, Volfgangas Amadėjus Mocartas, Aušra Marija Pavilionienė.
Jei vartojamos originalios (neadaptuotos ar nesugramatintos) vardų formos, brūkšnelis rašomas taip kaip originale.

Tarp bendrinių daiktavardžių brūkšnelis rašomas retai; brūkšneliu jungiami du sintaksiškai lygiaverčiai daiktavardžiai, reiškiantys vieno asmens, daikto ar reiškinio pavadinimą:

leidykla-spaustuvė, kavinė-baras

sekretorė-referentė

generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis

Brūkšnelis nerašomas:

 • tarp sintaksiškai nelygiaverčių žodžių, iš kurių vienas (paprastai antrasis) paaiškina, patikslina, papildo kitą ir eina jo priedėliu:

sąskaita faktūra (angl. invoice; faktūra yra tam tikra sąskaitos rūšis!)

valstybės narės, firmos partnerės

gydytojas psichiatras, slaugytoja masažuotoja, teisininkas lingvistas

eteriniai aliejiniai augalai (plg. eterinis aliejus)

vaikai kareiviai

 • kai dvejos asmens pareigos (ar laipsniai) vertinamos skirtingais požiūriais:

direktorius ypatingasis specialusis agentas J. Petraitis

profesorius habilituotas mokslų daktaras Z. Zinkevičius (pirma rašomas pedagoginis, po to mokslo laipsnis)

 • tarp kelių antraštės dalių, tarp antraštės ir paantraštės (tokiu atveju rašomas taškas):

L serija. Teisės aktai

 • žodžių junginiuose, kurių trumpinamas tik pirmas žodis (rašomas taškas):

e. paštas, e. bankas, e. vyriausybė

Pastaba.

 Brūkšnelis niekada neskiriamas iš abiejų pusių tarpeliais.

Parengta pagal „Institucijų leidinių rengimo vadovą“