Išnašos, antraštės bei poraštės, stulpeliai ir nuorodos

Užduotys:

1. Nukopijuokite tris straipsnius (su pavadinimais ir nuotraukomis) iš pasirinkto tinklalapio internete.

2. Sukurkite kiekviename straipsnyje po dvi puslapio išnašas bei po 1 dokumento išnašą.

3. Pirmojo straipsnio tekstą suformatuokite per du vienodo pločio stulpelius. Antrojo straipsnio tekstą išdėstykite dviem stulpeliais (pirmojo stulpelio plotis – 5 cm, antrojo – kiek liko automatiškai, tarp stulpelių nustatykite 1 cm plotį bei padėkite liniją tarp jų. Trečiojo straipsnio tekstą išdėstykite trimis stulpeliais,  tarp stulpelių palikite 1,5 cm tarpą.

4. Sukurkite skirtingas antraštes lyginiams (kairėje – vardas, pavardė, dešinėje – paveiksliukas) ir nelyginiams (kairėje – mokykla, dešinėje – data) puslapiams bei visiems puslapiams vienodas poraštes (stačiakampis per visą poraštę bei per vidurį esančiu puslapio numeriu (paryškintasis, 30 pt)). Pastaba: pirmojo puslapio antraštė ir poraštė – tuščios.

5. Dokumento viršuje perrašykite straipsnių pavadinimus tokia tvarka:

Pirmas straipsnis: …
Antras straipsnis: …
Trečias straipsnis: …

Panaudodami šiuos teksto fragmentus, sukurkite nuorodas į atitinkamus straipsnius dokumente.

6. Po kiekvieno straipsnio įterpkite rodyklę (galima paveiksliuką per google.lt susirasti ar nupiešti patiems) ir sukurkite nuorodas, kad spustelėjus ant rodyklės būtų nukreipiamą į dokumento pradžią.

Informacinių technologijų valstybiniams brandos egzaminui užduočių pavyzdžiai

/Užduočių knyga/

NUORODOS

Lietuva /22 psl./

Laisvoji programinė įranga /24 psl./

Laboratorinio darbo aprašas /24 psl./

TEKSTO DĖSTYMAS SKILTIMIS

Meno šakos /28 psl./

Kas gyvenime svarbiausia /28 psl./

Nepilnamečių auklėjimas /29 psl./

Biografijos /30 psl./

Šuolis iš kosmoso /30 psl./

Paryžius /31 psl./

Pagrindinės ekologinės problemos /32 psl./

 PUSLAPINĖS ANTRAŠTĖS IR PORAŠTĖS

Informacinė visuomenė /36 psl./

Novelė /37 psl./

Lietuvių liaudies pasakos /39 psl./