Skaitmenys

Skaičių skaidymui skaitmenimis naudojamos dvi operacijos:

/ – sveikųjų skaičių dalybos sveikosios dalies apskaičiavimas;

% – sveikųjų skaičių dalybos liekanos apskaičiavimas.

Dviženklio skaičiaus n skaitmenų radimas:

a = n / 10;

b = n % 10;

Triženklio skaičiaus n skaitmenų radimas:

a = n / 100;

b = n / 10 % 10;

c = n % 10;

Keturženklio skaičiaus n skaitmenų radimas:

a = n / 1000;

b = n / 100 % 10;

c = n / 10 % 10;

d = n % 10;

Penkiaženklio skaičiaus n skaitmenų radimas:

a = n / 10000;

b = n / 1000 % 10;

c = n / 100 % 10;

d = n / 10 % 10;

e = n % 10;

Uduotys

 1. Parašykite programą, kuri pašalintų duoto triženklio skaičiaus n vidurinįjį skaitmenį.
 2. Parašykite programą, kuri duotą keturženklį skaičių n parašytų atbulai.
 3. Parašykite programą, kuri duoto triženklio skaičiaus n skaitmenis naujai sudarytame skaičiuje pakartotų du kartus. Pvz., jei įvedame 123, tai atsakymas – 112233.
 4. Parašykite programą, kuri duoto keturženklio skaičiaus n skaitmenų poras sukeistų vietomis. Pvz., jei įvedame 1234, tai atsakymas – 3412.
 5. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų duoto penkiaženklio skaičiaus n skaitmenų aritmetinį vidurkį.

Papildomos užduotys

 1. Duotas triženklis skaičius. Parašykite algoritmą, kuris perrašytų šį skaičių taip, kad jo antrasis skaitmuo būtų pirmuoju, trečiasis – antruoju, o pirmasis – trečiuoju.
 2. Duotas keturženklis sveikas skaičius. Parašykite algoritmą, kuris pašalintų du vidurinius skaitmenis.
 3. Duotas keturženklis sveikas skaičius. Parašykite algoritmą, kuris pašalintų antrąjį skaitmenį.
 4. Duotas dviženklis sveikas skaičius. Parašykite algoritmą, kuris iš duoto dviženklio skaičiaus ir jo atbulo užrašo sudarytų keturženklį skaičių: paskutiniai du jo skaitmenys reikštų patį skaičių, o pirmieji atbulą.
 5. Duotas penkiaženklis natūralusis skaičius. Parašyti algoritmą, kuris pašalintų vidurinį skaitmenį.
 6. Duotas dviženklis sveikas skaičius. Parašyti algoritmą, kuris rastų skaičiaus skaitmenų sumos kvadratą.
 7. Duotas keturženklis sveikas skaičius. Parašykite algoritmą, kuris pašalintų kraštinius skaitmenis.
 8. Duotas penkiaženklis natūralusis skaičius. Parašyti algoritmą, kuris sukeistų vidurinį skaitmenį su paskutiniuoju.
 9. Duoti trys triženkliai skaičiai. Parašyti programą pirmų skaitmenų sandaugai  ir sumai rasti.
 10. Duoti trys triženkliai skaičiai. Parašyti programą, kuri iš duotų skaičių vidurinių skaitmenų sudarytų triženklį skaičių.