Kvietimas dalyvauti konkurse „MANO KRAŠTO ŽEMĖLAPIS“

zem

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija 5–12 klasių mokiniams organizuoja konkursą „Mano krašto žemėlapis“. Konkursu siekiama, kad rajono mokiniai domėtųsi krašto istorija, rajono architektūros bei kultūros paveldo objektais, piliakalniais, muziejais, vietos gamtiniais ištekliais, švietėjišku, kultūriniu bei sporto gyvenimu, karšto tradicijomis, vietos tautiniu paveldu, etnokultūra ir pan. Konkurso dalyviai, atlikdami užduotis, gerins  gimtosios vietos, krašto, čia gyvenančių ar gyvenusių žmonių pažinimą naudojant geografines informacines sistemas, kuriant skaitmeninius teminius žemėlapius ir jais dalijantis su kitais interneto erdvėje. Tikimasi, kad šis konkursas skatins mokinių domėjimąsi informacijos rūšių įvairove bei jos apdorojimo galimybėmis, lavins kompiuterinį raštingumą, kūrybiškumą pateikiant surinktą informaciją kitokiu formatu (skaitmeniniu teminiu žemėlapiu ar pasakojimą iliustruojančia aplikacija).

Konkurso idėjos autorius bei jo koordinatorius IT mokytojas Algirdas Barančiukas kviečia gimnazistus dalyvauti šiame konkurse. Daugiau apie konkursą – nuostatuose.